หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 22 งาน

1. เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า - ประจำโรงงานลาดพร้าว 107

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

- รับผิดชอบงานเอกสารของส่วนงานคลังสินค้า
- ระบบเอกสาร/การจัดเก็บเอกสาร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงา
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการขายและการตลาด (Sales and Marketing Information Analyst) - ประจำสำนักงานใหญ่

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

จัดเตรียมและจัดทำรายงานการวิเคราะห์สภาพการตลาดและการขาย เพื่อเสนอต่อผู้บริหารในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. ผู้จัดการเขตการขาย (District Sales Manager) - ประจำภาคเหนือ

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

1.วางแผนการขาย การขยายตลาด ช่องทางการตลาดทางตรง และวางแผนการขาย-แคมเปญเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. ผู้แทนขายต่างจังหวัด - ทั่วประเทศ

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

1. นำเสนอสินค้าและขายสินค้า
2. เก็บบัญชีขายสินค้า
3. รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่
4. เก
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบตลาด (Marketing Audit Executive)

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

ตำแหน่งระดับหัวหน้างาน มีรายละเอียดดังนี้
1.วางแผนการตรวจสอบตลาด
2.วางรูปแบบวิธีการสำรวจ สืบค้นข้อ
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน - ประจำสำนักงานใหญ่

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

1.ดำเนินการทางด้าน L/C
2.บันทึกและตรวจสอบข้อมูลในระบบ SAP
3.ดำเนินการจองอัตราแลกเปลี่ยน
4.ประสานง
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing Officer) - ประจำสำนักงานใหญ่

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

1.คิดแผนงานร่วมกับทีมการตลาดออนไลน์ สำหรับกิจกรรม Online Campaigns, Promotion และ Activities และดำเน วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. พนักงานขับรถทั่วไป และขับรถส่วนกลาง

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

1.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อซื้อของประจำวัน
2.ติดต่อหน่วยงานราชการ และสถานที่อื่นๆ ที่ได้รับมอ
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. พนักงานขับรถส่งสินค้า (4 ล้อ)

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลและตรวจสอบยานพาหนะรถยนต์เล็กที่ใช้ปฏิบัติงาน
-ตรวจสอบเส้นทาง
-ควบคุมการ
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Channel Marketing Supervisor

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

-ดูแล/เสริมสร้าง/พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการตลาดตามช่องทางการจัดจำหน่าย
-ติดต่อประสานงานภายในภายนอก
-ง
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. หัวหน้าส่วนพิมพ์บิล - บริหารหนี้

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

-ควบคุมการดูแลการออกบิลขาย (Invoice), ใบลดหนี้ (Credit Note)
-จัดทำใบปรับปรุง (Adjust)และเอกสารที่เ
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล - ประจำโรงงานนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

1.จัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างตามแหล่งต่างๆ
2.ประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอด
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่/หัวหน้ากลุ่มคลังสินค้า - ประจำโรงงานอมตะนคร จ.ชลบุรี

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

1. รับผิดชอบในการวางแผนงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัตถุดิบ
2. วางแผนการนำเข้า-ส่งออกวัตถุดิบเพื่อการผลิ
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เจ้าหน้าที่พิมพ์บิล/ใบลดหนี้ - สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 107

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

- ดูแลงานเอกสารเกี่ยวกับบิลการขายต่างๆ เช่น ออกบิลขาย/ใบลดหนี้ให้กับลูกค้า
- รวบรวมบิลต่างๆ ที่เรีย
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. พนักงานคลังสินค้า - ประจำโรงงานลาดพร้าว 107

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานคลังสินค้า
1.รับ-จ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
2.รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
3.
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำอพาร์ทเม้นท์และฟิตเนส - ประจำลาดพร้าว 107

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

1.จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าห้องพัก และผู้ใช้บริการฟิตเนส
2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. หัวหน้าพนักงานเชียร์สินค้า - ภาคใต้

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

ควบคุมดูแลและบริหารทีมงาน PC และ MC ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบประเมินการทำงานของทีมงานพร้อมให้คำแนะนำ เพิ่ วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) - ประจำโรงงานอมตะนคร จ.ชลบุรี

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

1.จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
2.รายงานเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
3.วิเคราะห์งานด้านความปลอดภั
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ) ประจำ ลาดพร้าว 107

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของบริษัทฯ ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับคว วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Internal Audit Officer / Executive - Head Office

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

ขอบเขตของงาน - รับผิดชอบการสอบทานระบบการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรักษาและ วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. พนักงานติดรถส่งสินค้า, พนักงานบรรจุสินค้า

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

1. พนักงานติดรถส่งสินค้า
- ลักษณะงาน ติดรถส่งสินค้าไปส่งสินค้าตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมาย

2. พนัก
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. หัวหน้ากลุ่มคลังวัตถุดิบ - ประจำโรงงานลาดพร้าว 107

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด

1.ควบคุมและประสานงานด้านวัตถุดิบ
2.จัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
3.จ่ายวัตถุดิบเ
วันที่ 19 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี